Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN VAN NOTES DE MON JARDIN

Identificatie van de verkoper

De website www.notesdemonjardin.be wordt uitgegeven door Les Notes de mon Jardin, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 18750 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0466001262, met maatschappelijke zetel in de Atelierstraat 14 te 1480 (België).

Intracommunautair BTW-nummer: BE 0466.001.262

Directeur van de publicatie: Philippe DEBRA, Manager, bereikbaar op +32 331 36 92 of op info@notesdemonjardin.be

Informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het “Handvest van de persoonsgegevens” van de site.